Get project news

Do you want to receive an email when news items are posted?

Your email will be used to contact you about project updates. You can unsubscribe at any point. Please read our privacy policy.

News on Neath Port Talbot 2

Back to news

Final Chance to respond! / Cyfle Olaf i ymateb!

school children walking to bikes

Final Chance to respond!

The Neath Port Talbot Walking and Cycling (Active Travel) survey will close on Friday 22nd October and so far we have had a fantastic response with over 250 contributions!

There is only one day left to leave your comments and/or agree with other’s comments.

Please share the page with your friends, family and social media followers to ensure they can be part of it.

Cyfle Olaf i ymateb!

Bydd arolwg Cerdded a Beicio (Teithio Llesol) Castell-nedd Port Talbot yn cau ddydd Gwener 22 Hydref a hyd yma rydym ni wedi cael ymateb gwych, gyda mwy na 250 o gyfraniadau !

Dim ond un diwrnod sydd ar ôl i adael eich sylwadau a/neu gytuno â sylwadau pobl eraill.

Gofynnwn i chi rannu’r dudalen gyda’ch ffrindiau, eich teulu a’ch dilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol, i sicrhau eu bod nhw’n cael cyfle i ymuno yn hyn.

Posted on 21st October 2021

by Neath Port Talbot Council / Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Share