Get project news

Do you want to receive an email when news items are posted?

Your email will be used to contact you about project updates. You can unsubscribe at any point. Please read our privacy policy.

News on Neath Port Talbot 2

Back to news

Neath Port Talbot Active Travel Network Map (ATNM) Prioritisation and Classification Consultation/ Map Rhwydwaith Teithio Llesol (ATNM) Castell-nedd Port Talbot Ymgynghori ar Flaenoriaethu a Dosbarthu

children walking to bikes

Following two consultations this year about reviewing Neath Port Talbot’s existing and future routes on the Active Travel Network Map, we would now like to hear your views on how these proposed routes have been prioritised and classified. Please click here to access the survey and for further information.

This survey is open until the 21st December 2021 at midday (12 noon).

Yn dilyn dau ymgynghoriad eleni ynghylch adolygu ein llwybrau ar y Map o’r Rhwydwaith Teithio Llesol yn awr ac yn y dyfodol, rydym ni’n awr yn awyddus i glywed eich barn am sut mae’r llwybrau a gynigiwyd wedi cael eu blaenoriaethu a’u dosbarthu. Cliciwch yma i gael mynediad i’r arolwg.

Bydd yr arolwg hwn yn cau am ganol dydd ar 21 Rhagfyr 2021 (12 hanner dydd).

Posted on 7th December 2021

by Neath Port Talbot Council / Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Share